ÁSZF – VERZIÓSZÁM 1.0 – ÉRVÉNYES – 2018. 01. 01-TŐL

KÉRJÜK, HOGY VÁSÁRLÁS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT!

A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE:

Név: MARKET PLAZA Kft.

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 23. 3. em. 1/a.

Adószám: 26140711-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-304055

Céget bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Tel.: +36 70 630 1033

E-mail: rendeles@market-plaza.hu

Tárhely és webhosting: NOBONET Kft. (www.nobonet.hu)

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

A szerződés nyelve: magyar. A megrendelés interneten, távollévők között kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra nem kerül és utólagosan nem hozzáférhető, visszakereshető. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal.

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a webáruház üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető) és a Megrendelő (továbbiakban Megrendelő/Vásárló) között, amikor a Megrendelő az Üzemeltető részére a www.market-plaza.hu honlapján található terméket megrendeli, az ÁSZF-et elfogadja és Üzemeltető a megrendelést visszaigazolja.

Az ÁSZF elfogadása feltétele a webáruházban történő vásárlásnak.

A megrendelés visszaigazolásának kizárólag Megrendelő részére, elektronikus levél formájában megküldött visszaigazolás tekinthető.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Üzemeltető részére történő eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését az Üzemeltető megrendelésre válaszul megküldött – akár automatikus, akár egyéni – írásbeli visszaigazolása jelenti. A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

A szerződés határozott időre, legkésőbb a megrendelt szolgáltatás ellenérték hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig tart.

Jelen ÁSZF 2018.01.01 napjától hatályos és visszavonásig vagy újabb verzió kibocsájtásáig hatályban marad. A webáruház üzemeltetője jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat, hatályba helyezés előtt Üzemeltető az oldalon közzéteszi. A weboldalra látogató a weboldal használatával elfogadják és rájuk nézve a szabályozásokat kötelező érvényűnek tekintik.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.); elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker.tv) törvény)

MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGE:

1. Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek-e.
2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy valós adatokat adott meg.
3. A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles.
4. A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a megrendelt termék díjának kiegyenlítési formáját. A megrendelt termék díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes.
5. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a terméket nem veszi át, úgy azt az Üzemeltető jogosult a termék ellenértékének teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.
6. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Üzemeltető részére, addig a megrendelt termék az Üzemeltető tulajdonát képezi.

Üzemeltető JOGAI -ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a Megrendelő olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot. 

1.  A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 3 munkanapon belül visszaigazolja az Üzemeltető a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.

2. Az Üzemeltető köteles Megrendelőt tájékoztatni, amennyiben bármely okból nem áll módjában a rendelést teljesíteni.

3. Üzemeltető a www.market-plaza.hu webáruház adminisztrációs felületén kezeli és rendszerezi a beérkezett rendeléseket.

4.  A Üzemeltető az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet a rendeles@market-plaza.hu e-mail címen vagy telefonon:+36 70 630 1033. Az Ügyfélszolgálaton az Üzemeltető munkatársai a rendelési azonosító számok alapján tudnak tájékoztatást adni.

Az Üzemeltető a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet az Üzemeltetővel kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.

Jelen ÁSZF dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson ide!

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA:

Webáruházunkban az oldal látogatói személyes adatainak megadása nélkül megismerkedhet a forgalmazott termékekkel és az árakkal. Személyes adatokat kizárólag a rendelés véglegesítését megelőzően kell megadnia.

Webáruházunkban a termékek fő-és alkategóriákba csoportosítva találhatóak, valamint a termékekhez részletes leírást is találhatnak.

Webáruházunkban található árak ÁFA-val növelt BRUTTÓ árak! Az árak forintban (HUF) értendőek. Az árak a szállítás költségét nem tartalmazzák, annak költsége a „kosár”-ban kerül feltűntetésre, külön tételként.

Webáruházunkban minden olyan természetes személy vásárolhat, aki jelen vevőtájékoztatót elolvasta, magára nézve azt kötelező jellegűnek véve elfogad.

Webáruházunkban található termékeket jelen pillanatban kizárólag Magyarország területén belül szállítjuk házhoz.

Webáruházunk szolgáltatásait igénybe vevő ÁSZF minden pontjával egyetért és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

RENDELÉS MENETE:mouse.jpg

1. KIVÁLASZTÁS:

Webáruházunk termékei közül válassza ki a megvásárolni kívánt terméket.
nyil.jpg


cart_1.jpg

2. KOSÁR:

A kiválasztott terméket helyezze a kosárba.
nyil.jpg3. MEGRENDELÉS:

Amennyiben Ön korábban várásolt már nálunk, úgy e-mail címének és jelszavának  megadását követően a rendszer kitölti a megrendeléshez szükséges korábban megadott adatokat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag valós és hibátlan adatok megadása esetén értesül a rendelés véglegesítéséről.

Ha Ön először vásárol nálunk, úgy a megrendelés véglegesítéséhez adatai megadására lesz szükség.
nyil.jpg
 
delivery.jpg

coin.jpg

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA:

A megrendelés során Ön kiválaszthatja a kívánt szállítási és fizetési módot. Ezt követően a "Rendelés elküldése" gombra kattintva véglegesíti megrendelését. A rendszer automata levelet küld a megrendelés részleteiről.

Megrendelését kollégáink 3 munkanapon belül feldolgozzák.
nyil.jpg5. RENDELÉS ELKÜLDÉSE


FIZETÉSSEL, SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Fizetési módok:

készpénz: üzletünkben – személyes átvétel esetén
banki előre utalás: házhozszállítás esetén
utánvét (futárnak készpénzben): házhozszállítás esetén

Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítunk fel. 

A termék az alábbi címen előre egyeztetett időpontban vehető át: 

1024, Budapest, Keleti K. u. 23.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Webáruházunk a GLS csomagküldő szolgálat szolgáltatásait veszi igénybe házhozszállítás esetén. 

Házhozszállítás előre utalás esetén 14.990 Ft.-ig: 990 Ft.

Házhozszállítás utánvéttel 14.990 Ft.-ig: 1.290 Ft.

A házhozszállítás árai az ÁFA-t tartalmazzák.

15.000 Ft. feletti vásárlás esetén a házhozszállítás DÍJMENTES!

RENDELÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A Vásárló a szerződéstől a 45/2014 (II.36) kormányrendeletben foglaltak szerint 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Vásárló elállási/felmondási jogát 
a.) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b.) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, amennyiben a fent jelölt határidő lejárta előtt megküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Vásárló a nyilatkozatot elektronikus levél formájában a rendeles@market-plaza.hu e-mail címre, postai úton a Market Plaza Kft. 1024 Budapest, Keleti Károly utca 23. 3. em. 1/a. címre köteles eljuttatni.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. 

Elállási joggal kapcsolatos szabályozásokat a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairólrendeletet követve betartjuk.

Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen, hiánytalan mennyiségben és minőségben a terméket cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló nem élhet az elállási jogával az alábbi esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

GARANCIA / REKLAMÁCIÓ

Az market-plaza.hu webáruházban forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározottaknak megfelelően vállalunk mi vagy beszállítóink szavatosságot.

Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti:
a) elsősorban - a vevő választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve , ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

Amennyiben a termék garanciális időn belül meghibásodik, kérjük személyesen hozza el, amennyiben ez nem lehetséges úgy telefonon vagy rendeles@market-plaza.hu e-mail címen a problémát jelezni szíveskedjen. Megbeszélés után, postán kell a hibás terméket címünkre eljuttatnia. A szállítás költsége a vásárlót terheli. A garanciális javítás után a terméket visszaküldjük az Ön számára, amit telefonon vagy e-mailen jelezni fogunk. Amennyiben a termék nem javítható, újat küldünk helyette. 

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről

KELLÉKSZAVATOSSÁG: 

Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén kellégszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló kérhet kijavítást vagy a termék kicserélését, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a kijavítást vagy termék kicserélését nem kérte/kérhette, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Fenti kellékszavatossági jogról másikra történő áttérés esetén a költséget Vásárló viseli.

Kellékszavatossági igényét Vásárló a hiba felfedezését követően haladéktalanul közölni köteles. Élelmiszerekkel összefüggő szavatossági igény érvényesítése a termék szavatossági idején túl kizárt!

TERMÉKSZAVATOSSÁG:

Vásárolt termék hibája esetén Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet, melynek keretében kérheti kizárólag a hibás termék kijavítását/kicserélését.

A megvásárolt termék abban az esetben minősül hibás terméknek, ha a termék a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy a gyártó által rendelkezésre bocsátott leírásban szereplő tulajdonságokkal nem rendelkezik.

Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető, határidő elteltével a jogosultság elveszik. Termékszavatosság igény kizárólag a gyártóval vagy forgalmazóval szemben gyakorolható. A termék hibájának bizonyítása Vásárló kötelessége.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhíjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti!

JÓTÁLLÁS:

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Üzemeltető jótállásra köteles.
A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet!

PANASZKEZELÉS:

Üzemeltető célja, hogy valamennyi megrendelés a megrendelő megelégedettségére mellett, megfelelő minőségben teljesítse. Megrendelői panasz esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk a rendeles@market-plaza.hu e-mail címen, vagy weboldalon található elérhetőségeink bármelyikén.

A vásárlással kapcsolatosan felmerülő panaszt kérjük 3 munkanapon belül jelezni szíveskedjenek!

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (Fgytv. 29. §-a (11) szerint). A (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi osztály 
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. . 
Telefonszám: +36 1 896 2448 
E-mail: fogyasztovedelem@02kh.bfkh.gov.hu

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
Telefonszáma: +36 1 269 0703 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

ADATVÉDELEM:

A webáruház használata során MARKET PLAZA Kft. a részére rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, azokat további fél számára nem adja ki. (kivéve a szerződésben álló fuvarozó cég, csakis a megrendelés teljesítésének céljából). A kezelt személyes adatok körét az alábbi adatkezelési nyilvántartási számon kiadott határozat tartalmazza.

Adatkezelés nyilvántartási számaNAIH-136977/2018

A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint használja fel.

A különböző informatikai rendszerek által a webáruház oldalán leadott megrendelésből kiállított számla adatai a megrendeléskor leadott adatokkal rögzítésre, tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását írásban kérheti a rendeles@market-plaza.hu email címen, vagy adatait módosíthatja felhasználói fiókjában, bejelentkezést követően.

Üzemeltető az adatvédelmi szabályzat hatályos változata Adatkezelő honlapján került közzétételre.

EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

Az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy bármely részletének letöltése, feldolgozása, tárolása vagy értékesítése!

TÁJÉKOZTATÓ ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM LÉTEZÉSÉRŐL:

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, a kereskedők is nyújthatnak be panaszt a fogyasztókkal szemben a termékek vagy szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatban.

Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek.

A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal.
Facebook Instagram